ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Saturday, August 6, 2011

മാണിക്യത്തിനു നൽകിയ മറുപടി കമന്റ്


ബ്ലോഗ്ഗർ മാണിക്യത്തിനു നൽകിയ മറുപടി കമന്റ്


മാണിക്യം ചേച്ചീ,

ചേച്ചീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് “എന്നെക്കാള്‍ നന്നായി എഴുതുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ളവരുടെ പോസ്റ്റുകള്‍ വായിച്ചു തീരുമ്പോള്‍ എന്റെ എഴുത്ത് പിന്നത്തേയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്നു.“ എന്നോ?

ഞാൻ ചേച്ചിയേക്കാൾ നന്നായി എഴുതുമെന്നോ? ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും വിനയം വേണോ? ചേച്ചിയുടെ മഹത്വം എന്നല്ലാതെ എന്തുപറയാൻ! മാണിക്യം ചേച്ചിയെ പോലുള്ളവർ നമുക്ക് ഗുരുതുല്യരാണ്. നമ്മുടെ പോസ്റ്റൊന്നും കണക്കാക്കേണ്ട. ചേച്ചി എഴുതണം. നല്ല എഴുത്തുകാർ ബസിലും ഫെയിസ് ബൂക്കിലും മാത്രം പോയി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിൽ ഈയുള്ളവന് നിരാശയുണ്ട്. ബ്ലോഗെഴുത്തും ബ്ലോഗ് വായനയും ബ്ലോഗിലെ കമന്റെഴുത്തും പോലെയുള്ള ഒരു സുഖം എനിക്കെന്തോ മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു അരസികൻ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചേച്ചിയെ പോലുള്ളവർ ബ്ലോഗിൽ എഴുതുന്നത് ബ്ലോഗിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കും. എന്റെ പോസ്റ്റിൽ വന്ന് കമന്റെഴുതിയതിനു നന്ദി!

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് : തൊടുപുഴ ബ്ലോഗ് മീറ്റ് പോസ്റ്റ് (വിശ്വമാനവികം 1)

1 comment:

keraladasanunni said...

സജിം, എനിക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ്. മാണിക്യം ചേച്ചിയെ പോലുള്ളവര്‍ ധാരാളം 
എഴുതുകയും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രചോദനം 
നല്‍കുകയും വേണം.