ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, January 10, 2013

കെ.പി.സുകുമാരൻ അഞ്ചരക്കണ്ടിയുടെ ഒരു ഫെയിസ്‌ബൂക്ക്പോസ്റ്റിൽ ഇട്ട കമന്റ്

കെ.പി.സുകുമാരൻ അഞ്ചരക്കണ്ടിയുടെ ഒരു  ഫെയിസ്‌ബൂക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇട്ട കമന്റ്

മാഷ്: "പുസ്തകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കമ്മ്യൂണിസത്തെ താലോലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു". അത്രയുംസമാധാനം. പിന്നെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള കുടിയേറ്റം. ഹിന്ദുനാമധാരികൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവർക്കും കേരളത്തിനു പുറത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥിതി അതല്ലല്ലോ. കമ്മ്യൂണിസത്തിനു ശക്തിയുള്ള ഇവിടെത്തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് സാമുദായികസംഘടനകളും മത തീവ്രവാദികളുമാണ്. ചില ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളെയോ മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചോ മനുഷ്യരായിത്തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. മുസ്ലിം ഇരിക്കുന്ന ആട്ടോയിൽ ഹിന്ദുവോ ഹിന്ദു ഇരിക്കുന്ന ആട്ടോയിൽ മുസ്ലീമോ കയറില്ലത്രേ. മുസ്ലിമിന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുവോ ഹിന്ദുവിന്റെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് മുസ്ലീമോ ചായ കുടിക്കില്ലത്രേ. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയാണെന്നോ അത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണെന്നോ അറിയാനും മനസിലാക്കാനുമുള്ള അറിവൊന്നും അവർക്കില്ലല്ലോ. അതാണ് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും. മതേതര കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ്സ് ദീർഘകാലം ഭരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഭൂമിതന്നാലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കും നമ്മളില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉഴുതുമറിച്ച ഒരു മണ്ണിലെ താമസം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതത്വം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന വിശ്വാസം മാഷിനെ രക്ഷിക്കട്ടെ. നാളെ മറിച്ചുപറയാൻ ഇടവരാതെയുമിരിക്കട്ടെ. കണ്ണിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വിലയറിയില്ല. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം പോരാന്നു തോന്നി കണ്ണുകുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം കണ്ണിന്റെ മഹത്വം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകൾ മതാധിഷ്ഠിതരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ മതതീവ്രവാദികളോ ഒന്നുമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് പറയാൻ മാത്രം വെറുപ്പ് മാഷിന് കമ്മ്യൂണിസത്തോടുണ്ടായതിൽ സഹതപിക്കുകയേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യമെങ്കിലും മാഷിനെ പോലുള്ളവർ ഓർക്കുക. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എവിടെയും അണികൾക്ക് ആയുധ പരിശീലനം നൽകുകയോ സദാ ആയുധവുമായി നടക്കുവാനോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല. വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിനു മുന്നിൽ വേദമോതിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നു പറയുമ്പോലെ അക്രമോത്സുകസംഘടനകൾ പാർട്ടിക്കു നേരെ ആക്രമണവുമായി വരുമ്പോൾ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതല്ല ഫാസിസം എന്ന മിനിമം അറിവ് മാഷിനെ പോലൊരാൾക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടുമല്ല. മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ് മാർക്സിസ്റ്റ് സംഘർഷം പഴയതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിൽ വിഷമിക്കുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്വിരുദ്ധരും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് സദാ സി.പി.ഐ.എം ഒരു അക്രമസംഘടനയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം. അതിന് സി.പി.ഐ.എമ്മിന് എപ്പോഴും ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടിവരണം. അതിന് ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ പാർട്ടിയ്ക്ക് നേരേ സദാ ആക്രമണം നടത്തണം. പാർട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചാലും അതിനെ പാർട്ടി പ്രതിരോധിച്ചാലും ഫാസിസ്റ്റുകൾ സി.പി.ഐ.എമ്മുകാർ മാത്രം. സി.പി.ഐ.എമ്മിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വാർത്തയല്ല. നൂറ് ആക്രമണങ്ങൾ സിപി.ഐ.എമ്മിനു നേരെ നടക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം നടന്നാൽതന്നെ അത് ആഗോളവാർത്തയാണ്. എന്തായാലും മാഷിന്റെ മുൻകരുതലുകൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.