ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Tuesday, November 8, 2011

ശുംഭത്തരവും മറ്റും

ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നിന്റെ പോസ്റ്റിലിട്ട കമന്റ്

ആ പോസ്റ്റിലേയ്ക്കൊരു ലിങ്ക് ഇതാ ഈ വരിതന്നെ

ശുംഭത്തരവും മറ്റും

ജനാധിപത്യ ധ്വംസനം എന്ന പ്രധാന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധതിരിക്കാൻ ശുംഭൻ എന്ന ഒരു വാക്കിൽ -ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാവുപിഴയിൽ- പിടിച്ചാൽ മാത്രം കഴിയില്ലെന്ന് എല്ലാവരും മനസിലാക്കേണ്ടതാണ്. ശുംഭൻ എന്ന ഒരു വാക്കുച്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടം ജനാധിപ്യ ധ്വംസനത്തിനുണ്ട്. ആറുമാസത്തെ തടവൊക്കെ നൽകാൻ മാത്രമുള്ള കഠിനമായ കുറ്റമാണിതെന്നൊക്കെ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നവർ അന്ധമായ ഇടതുപക്ഷ വിരോധികൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതിലല്ലൊ! കോടതികൾ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പലരുടെ കാര്യത്തിലും ഇനിയും പല വിധികളും പറയും. അപ്പോഴും ഇതുപോലെയൊക്കെത്തന്നെ ആയിരുന്നാൽ മതി! ശ്രീ. ബഷീർജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തീരുമെങ്കിൽ, കോടതിയെ അഥവാ വിമർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു മാപ്പ്. വിമർശനങ്ങൾക്കതീതമല്ല, കോടതികൾ എന്നുതന്നെയാണെങ്കിൽ കോടതിയെ വിമർശിക്കുകയെന്നതേ ജയരാജൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വലിയ അർത്ഥവ്യാപ്തിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുപോയി എന്നു മാത്രം! അതിനു മാപ്പ് പറയാൻ പുള്ളിയൊട്ടു തയ്യാറായതുമില്ല. സാരമില്ല, അഴിമതിയ്ക്കും പെണ്ണുകേസിനുമൊന്നുമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോകുന്നത്. മൌലികാവകാശത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.

ഇനി ശുംഭൻ എന്നപ്രയോഗത്തിന്റെ കാര്യം വേറെ നിൽക്കട്ടെ. ശിക്ഷയും കിട്ടിയല്ലോ. എന്നാൽ ഒന്നോർക്കുക. ഇന്ന് റോഡരികിലെ പൊതുയോഗങ്ങളും ജാഥകളും നിരോധിച്ചു. നാളെ ബ്ലോഗെഴുത്തും പേപ്പറിലെഴുത്തും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നിരോധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചൊറിയും കുത്തി വീട്ടിലിരിക്കാം. ആരെങ്കിലും കയറി ആക്രമിച്ചാലും , റേപ്പ് ചെയ്താലും രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം വല്ലവരും കട്ടോണ്ടു പോയാലും എന്തിന്, രാജ്യംതന്നെ ആരെങ്കിലും വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും പുറത്തറിയില്ല. ആർക്കും ഒന്നും മിണ്ടിക്കൂടല്ലോ! പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെത്തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യനിരാസം തലപൊക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ ഏകാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് കലഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ തുടക്കം മനസിലാകില്ല. കലാക്രമേണ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. ജനാധിപത്യം എന്നാൽ വോട്ടു കുത്താനുള്ള അവകാശം മാത്രമല്ല!

No comments: