ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Wednesday, September 7, 2011

സുശീലിന്റെ കമന്റിനു നൽകിയ മറുപടി

എന്റെ ബ്ലോഗിൽ സുശീലിന്റെ കമന്റിനു നൽകിയ മറുപടി. ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇതാണ് . “അണ്ണാഹസാരെമാർ ഉണ്ടാകുന്നത്............”

സുശീൽ,
 

വരട്ട് തത്വവാദമൊക്കെ എല്ല്ലാവരിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണും. കള്ളക്കേസും കള്ളം അല്ലാത്ത കേസും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും.രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്.ഒരുതരം പരസ്പരപ്രതിരോധം! വരട്ടുതത്വവാദവും, കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കലും ഒക്കെ തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എസ്.എസ്.എൽ.സി ബൂക്കിൽ ജനനതീയതി തിരുത്തുന്നതിലെ സർങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കി നിയമം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഞാൻ ആ വാർത്ത കണ്ടിരുന്നില്ല.മാലപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ച് അത് അഘോഷിക്കാനുള്ള മനസ് എനിക്കുണ്ട്.

ജങ്ങളുടെ സാധാരണ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയാങ്ങളുടെ നൂലാമാലകളെ പറ്റി ഞാൻ പല പോസ്റ്റുകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഈ എസ്.എസ്.എൽ.സി ബൂക്കിലെ ജനനതീയതി തിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണതകളെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകളുമായി അതു പൂരിപ്പിക്കാനും അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും പരീക്ഷാ ഭവനിൽ കൂടെ പോകാനും ഒക്കെ ധാരളം പേർ വർഷം തോറും എന്റെ അടുക്കൽ വരാറുള്ളതാണ്.എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിനു ഞാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ തൊന്തറവ് നേരിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ലോക്കൽ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന ഒറിജിനൽ ജനന സർട്ടിഫികറ്റ് ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണിതെന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി അഥവാ ചിലർക്കെങ്കിലും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലോക്കൽ അതോറിട്ടികളിൽ ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ (അങ്ങനെ വന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്) ഒന്നോരണ്ടോ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൊവെന്നും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാഭവനിലേയ്ക്ക് കത്ത് അയക്കുകയും പത്രങ്ങളിൽ എഡിഉറ്റർക്കുള്ള കത്തുകളിൽ കത്തയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.എനിക്ക അറിയാവുന്ന പല ജനപ്രതിനിധികളോടും (മന്ത്രിമാരോടല്ല), ഉദ്യോഗസ്ഥപ്രമുഖരോടും അദ്ധ്യാപക- എൻ.ജി.ഒ സർവീസ് സംഘടനാ നേതാക്കളൊടും ഒക്കെ പലതവണ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ബധിരകർണ്ണങ്ങളിലാണ് ചെന്നു പതിച്ചത്. ഒരു സാധാരണകാരന്റെ അഭിപ്രായവും പരാതിയും ആരു കേൾക്കാൻ!

എന്തായാലും ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായതിൽ പെരുത്ത സന്തോഷം തന്നെ. അതിനു ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ പാമോയിൽ കേസൊന്നും (ഹഹഹ) എനിക്കൊരു തടസമല്ല സുശീൽ . ബർത്ത് സർട്ടിഫികറ്റ് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകൾ എടുത്തു മാറ്റിയതിന് സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

അതോടൊപ്പം ഈ കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച ആരോ ഉണ്ട്. അത് ഭരണ-ഉദ്യോഗ തലത്തിൽ പിടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരോ, ഉദ്യോഗസ്ഥരോ, അനുഭവസ്ഥനായ ഒരു സാധാരണ പൌരനോ ആരും ആകാം അത്. അത് ആരായാലും അവരും ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു.

അല്ലാതെ മുകളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇതൊന്നും അത്രപെട്ടെന്ന് വരികയോ വന്നാൽ തന്നെ അത് വേണ്ട വിധം പരിഹരിക്കുകയോ ഉണ്ടാകാറില്ല. അത് ആരു ഭരിക്കുമ്പോൾ ആയാലും. എന്തായാലും ഈ ഒരു നിയമ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്ന അധികാരികൾക്കും, അതിനു പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും അജ്ഞാതരുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനിയൊരു പക്ഷെ സുശീൽ എന്റെ പോസ്റ്റെങ്ങാനും വായിച്ച് വല്ല ശ്രമവും........ അല്ല, സുശീൽ ആളുവല്ല പുലിയോ അണൊന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ!

എന്തായാലും ഇതു സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വിശദമായ അഭിനന്ദനപോസ്റ്റ് വരും, സുശീൽ ! ബ്ലോഗിൽ മാത്രമല്ല, ഫെയിസ്ബൂക്കിലും കുന്തത്തിലും കുടച്ചക്രത്തിലും ഒക്കെ. മാത്രവുമല്ല, ഇനിയും ഇതു പോലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പല മൊണഞ്ഞ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് മാറിമറിയാൻ!

No comments: