ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Thursday, February 11, 2010

നന്ദനയുടെ ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റുകൾ

നന്ദനയുടെ ബ്ലോഗിലിട്ട കമന്റുകൾ

നന്ദനയുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇതുവഴി എത്താം

വെളിച്ചത്തോട് ഒരു യുക്തിവാദിക്കും വെറുപ്പില്ല. അവർക്ക് വെളിച്ചം മത്രമാണിഷ്ടം.അന്ധതമസ്സിനെ കീറിമുറിച്ച് പ്രകാശം പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അവർ.പക്ഷെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വൃഥാവിളക്കു വിളക്കു വയ്ക്കണോ എന്നതാണു തർക്കവിഷയം. യുക്തിവാദിയായ ഒരു അമ്മ മരുമകളോട് വിളക്കു കത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാ‍ൽ ഇതുപോലൊരു വാപ്പ ചോദിക്കുമോ ഇപ്പോ വിളക്കുവച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന്? അപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ എല്ലാം യുക്തിവാദികൾ ചെയ്തുകൊള്ളണം. വിശ്വാസികൾ യുക്തിവാദികളോട് സന്ധി ചെയ്യുകയുമില്ല. ഇതിൽ ജനാധിപത്യമുണ്ടോ? വീശ്വാസമില്ലാത്തവർ മനസാക്ഷിയെ പണയപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാപട്യം കാണിക്കണമെന്ന വാദം അംഗീകരിക്കനാകില്ല. വിശ്വാസികളെ അവരുടെ വഴിക്കു വിടുക. യുക്തിവാദികളുടെ അവരുടെ വഴിക്കും വിടുക. അതാ‍ണ് ജനാധിപത്യം!
*************************************

വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വാസങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്താൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തെ പിൻപറ്റേണ്ടിവരുന്നത് അവരിലും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വിശ്വാസികൾക്കാണ് സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നു വച്ച് ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന യുക്തിവാദികളെ അങ്ങു വിരട്ടി വിടാമെന്നു കരുതുന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല. ഒരു നിസാരപ്രശ്നത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാതെ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂനയ്ക്കു പോകുന്നവരിലൂടെ യുക്തിവാദത്തെ നോക്കി കാണുന്നതും കടന്ന കയ്യാണ്. ഇവിടെ യുക്തിവാദികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ വിശ്വാസികളാണ്. ആ യുക്തിവാദികളെല്ലാം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പൂനയ്ക്കു പോകുന്നവരല്ല. അന്തസായി മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുന്നവർ തന്നെ. വിശ്വാസികളായ മക്കൾ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലിടുന്നത്.മരണമാകുമ്പോൾ വിശ്വാസപരമായ കർമ്മം ചെയ്യാൻ എത്തും.അത്രയും ഭാഗ്യം. യുക്തിവാദികൾ വൃദ്ധസദനത്തിനൊക്കെ എതിനെതിരാണ്.സമൂഹത്തെ എക്കാലത്തും മുന്നോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുന്യൂനപക്ഷമാണ്. അതു കൊണ്ട് ആളെണ്ണത്തിൽ ദുർബലരാണെന്നു കരുതി യുക്തിവാദികളെ അധിക്ഷേപിക്കല്ലേ! അവരും ജീവിക്കട്ടെന്നേ!
***************************************

ഏതെങ്കിലും വരട്ടു തത്വവാദികളെയും മുരട്ടു സ്വഭാവക്കാരെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണു യുക്തിവാദികൾ എന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു രീതിയാണ്. വിക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ ചൂണ്ടിയല്ല, ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക!

നന്ദന എന്റെ ബ്ലോഗിൽ വന്നു കമന്റിട്ടതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനും താങ്കളുടെ ബ്ലോഗ് കാണുവാനും ഇടയായതിൽ സന്തോഷം. ഇത്രയും പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിലും സന്തോഷം. ആശംസകൾ!
******************************************

നന്ദന, ഈ പോസ്റ്റിനു ഞാൻ എഴുതിയ കമന്റ് എന്റെ ലേഖനരൂപത്തിലുള്ള ബ്ലോഗ്പോസ്റ്റുകൾ ഒതുക്കിവയ്ക്കുന്ന എന്റെ ഒരു ഉപബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഇട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.അവിടെ നന്ദനയുടെ കമന്റു കണ്ടു.

താങ്കൾ ചോദിച്ചതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല.

എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്ന തോന്നുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പോസ്റ്റുകളിൽ ഇടുന്ന കമന്റുകൾ എല്ലാവരും കാണുവാനും ഒപ്പം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനുമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.പല സീരിയസ് ബ്ലോഗുകളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോസ്റ്റുകളെക്കാൾ വലുതാണ് കമന്റുകൾ.പോസ്റ്റുകളെ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ധാരാളം കമന്റുകൾ ചില ബ്ലോഗുകളിൽ കാണാം.

പലരും പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ പോലും ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യബ്ലോഗിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാറുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതിലെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മേന്മകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കാൻ പാകത്തിൽ പോസ്റ്റുകളായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നു കരുതുന്നു.എല്ലാമല്ല. ചിലതൊക്കെ. അതുവഴി നാം കമന്റെഴുതിയ ബ്ലോഗിൽ അളുകൾക്ക് വരാനും കഴിയും. അഗ്രഗേറ്റു വഴിമാത്രമല്ലല്ല്ലോ പലരും പല ബ്ലോഗുകളിലും എത്തുന്നത്!

No comments: