ഇത് അഭിപ്രായ ശേഖരം (COMMENT BOX)

ഈയുള്ളവനവർകൾ പല ബ്ലോഗുകളിലും എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമന്റുകൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലോഗ്. എന്റെ പ്രധാന ബ്ലോഗം വിശ്വമാനവികം 1 ആണ്.

Tuesday, October 30, 2012

തിലകനും യുക്തിവാദവും മറ്റും


തിലകനും യുക്തിവാദവും മറ്റും

സുബൈദ എന്ന പേരിൽ എഴുതുന്ന ആളുടെ ബ്ലോഗിൽ ഇട്ട ഒരു കമന്റ്. ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് ഇതാണ്: യുക്തിവാദിയും, നിരീശ്വരവാദിയും, കമ്യൂണിസ്റ്റും, ഭൌതികനുമായിരുന്ന മഹാനടന്‍   

സുബൈദ പറയുന്നു:  "ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേരളത്തില്‍ യുക്തിവാദം മനുഷ്യന് നിര്‍മ്മാണാത്മകമായ യാതൊന്നും നല്‍കാത്ത ഒരു ആദര്‍ശം മാത്രമാണ്." (സുബൈദ, സ്ത്രീപക്ഷം)

എന്റെ മറുപടി:  ഞാൻ മനസിലാക്കിയേടത്തൊളം യ്ക്തിവാദികൾക്കും ഈ സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി പലതും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആളെണ്ണത്തിൽ ദുർബ്ബലരാണെങ്കിലും അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആശയപ്രചരണം നടത്തുന്നതിൽ യുക്തിവാദികൾ ചെറുതല്ലാത്ത പങ്ക് വഹിച്ചുപോരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മതത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും മറവിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിലും അവർ ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. മതക്കാരെ വെറുപ്പിക്കേണ്ടെന്നു കരുതി രാഷ്ട്രീയക്കാർ അത്തരം തിന്മകൾക്കെതിരെ പലപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കാറുണ്ട്.യുക്തിവാദികൾക്ക് മതപ്രീണനം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല്ലല്ലോ. ഞാൻ മനസിലാക്കിയേടത്തോളം യുക്തിവാദികളിൽ കുറച്ചുപേർ വരട്ടുതത്വ വാദികൾ ആണെന്നതൊഴിച്ചാൽ സ്വന്തം ആദർശങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരും  മാനവിക ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും മതവിശ്വാസികളെ പോലും ആദരവോടെ സമീപിക്കുന്നവരും ആണ്. മതക്കാരെ പോലെ അവർ പ്രകോപിതരും ആകില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി യുക്തിവാദിസംഘക്കാർ എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കും എതിരാണ്. മതപക്ഷത്തുള്ളവരെ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ വേദികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയോടെ ജീവിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നതിന് നല്ല ചില യുക്തിവാദികൾ മാതൃകയാണ്. യുക്തിവാദികളിലും ചിലർ ഞാൻ നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതിപോലെ വരട്ടുതത്വവാദികളും, മറ്റുള്ളവരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്കും പ്രവൃത്തിയും കാണിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാത്തരം ആദർശം കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്കിടയിലും കാണും. യുക്തിവാദികലെ സാധാരണ അവിശ്വാസികൾ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യുക്തിവാദവും ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അതും ഒരു ആദർശമാണ്. അവർക്ക് പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധം അവരും ജനാധിപത്യത്തിനു വിധേയമായി ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. നിരവധി മത വിശ്വാസങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട്. അവർ എല്ലാവരും തങ്ങളുറ്റേതു മാത്രമാണ് ശരിയായ വിശ്വാസം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ജനം കൺഫ്യൂഷനിലാകുന്നത് അവിടെയാണ്. അവർക്കിടയിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് യുക്തിവാദികളും സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ  വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം!

No comments: